CSR Activities
06 November 2555
บริจาคน้ำตาลให้สำนักงานอุตสาหกรรม

กัญจนี งามพสุธาดล ผู้จัดการส่วนการเงิน บริษัท เกษตรไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด สาขา โรงงานรวมผล เดิม เป็นตัวแทนมอบน้ำตาลทรายจำนวน 100 กิโลกรัม ให้แก่ตัวแทนสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรค์ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรกรรม ณ โรงงานรวมผลฯ ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา