CSR Activities
07 January 2556
มอบรถจักรยานยนต์ให้เหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์

คุณรงรอง พนธารา (ที่ 3 จากทางขวา) ผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน บริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด เป็นตัวแทนมอบ รถจักรยานยนต์ให้ คุณเฉลิมชัย เฟื่องคอน (ที่ 1 จากทางซ้าย) ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นตัวแทนรับมอบ ให้เหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเป็นของรางวัลในงานกาชาดประจำปี 2556 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 7 - 16 มกราคม 2556 ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2555