CSR Activities
14 January 2556
มอบอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น

คุณสุทัศน์ พิพัฒนชัยพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด นำคณะผู้บริหารและหัวหน้าแผนก มอบอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นเนื่องในงานวันเด็ก ปี 2556 โดยมี คุณอุดม รัตนสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น และนักเรียนร่วมรับมอบและมีการแข่งฟุตบอลกระชับมิตร ระหว่างพนักงานโรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์และคณะครูโรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น ณ.หอประชุมและสนามกีฬา โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น ต.คุ้งตะเภา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2556