CSR Activities
09 April 2556
มอบน้ำตาลทรายให้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ

คุณสมศักดิ์ เดียวสุรินทร์ (คนที่ 1 ทางซ้าย) หัวหน้าแผนกมวลชนสัมพันธ์ บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนบริษัท มอบน้ำตาลทรายให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ โดยมี คุณณรงค์ ภัคดีสุข (คนที่ 2 ทางขวา) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ และทีมงาน เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้สูงอายุ เนื่องในงานเทศกาลวันสงกรานต์ประจำปี 2556 ของชาวตำบลหนองโพ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ เมื่อวันอังคารที่ 9 เมษายน 2556