CSR Activities
04 December 2556
พัฒนาชุมชน

นอกจากมีศักยภาพในการซ่อมแซมเครื่องจักรแล้ว หัวหน้าช่างเชื่อม โรงงาน เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น สาขา 3 (รวมผล) และลูกทีม ยังรวมตัวกัน เพื่อทำประโยชน์ให้กับชุมชน ด้วยการซ่อมแซมพร้อมทั้งทาสีของเล่นเด็กก่อนวัยเรียน ณ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ วัดท่าพระเจริญพรต ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556 อย่างไรก็ดี งานนี้เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบริเวณชุมชนโดยรอบแล้ว ยังเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย