CSR Activities
12 December 2556
ปลอดภัยไว้ก่อน

เพราะเห็นความสำคัญของความปลอดภัย ต้องมาก่อน ผู้จัดการสำนักงาน จึงชักชวนพนักงานโรงงาน เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น สาขา 3 (รวมผล) ให้ออกมาช่วยกันลงมือลงแรงทาสีทางม้าลาย พร้อมติดตั้งสัญญาไฟจราจร (ไฟกระพริบ) ณ บริเวณโรงงาน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 12-15 ธันวาคม 2556 งานนี้ นอกจากสร้างความปลอดภัยและอุ่นใจยามค่ำคืนให้กับชุมชน รอบด้านแล้วยังได้เห็นความสาม้คคีของพวกเราชาวรวมผลที่พร้อมใจกันออกมาร่วมด้วยช่วยกัน