CSR Activities
13 December 2556
มอบน้ำตาลให้แขวงการทาง

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556 คุณหมอสุพจน์ หวังปรีดาเลิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ - KTIS(RP) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ร่วมกันมอบน้ำตาลทรายขาวให้กับแขวงการทางนครสวรรค์ เพื่อไว้สำหรับใช้ในสำนักงานแขวงการทาง ณ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา อ.เมือง จ.นครสวรรค์