CSR Activities
27 January 2557
มอบน้ำตาลทรายให้เหล่ากาชาด

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2557 ทีมงานมวลชนสัมพันธ์ บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนบริษัทฯ นำน้ำตาลทรายขาวไปมอบให้เหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท จำนวน 10 กระสอบ เพื่อนำไปจัดหารายได้ ก่อนนำเงินไปช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อนในจังหวัด ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท