CSR Activities
15 May 2557
TIS ช่วยโรงเรียนหาดเสือเต้นยกอุปกรณ์การเรียน

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 คุณไวพจน์ ม่วงแป้นหัวหน้าแผนกบุคคล นำทีมพนักงานโรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์เข้าร่วมกับทางโรงเรียนหาดเสือเต้นเพื่อช่วยยกอุปกรณ์การเรียน โต๊ะ เก้าอี้ เนื่องจากทางโรงเรียนหาดเสือเต้นได้ปรับปรุงอาคารใหม่ เพื่อให้ทันกับวันเปิดเทอมของทางโรงเรียน ณ โรงเรียนหาดเสือเต้น ต.คุ้งตะเภา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์