CSR Activities
15 May 2557
RP สร้างโครงหลังคาให้โรงเรียน

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ทีมมวลชนสัมพันธ์ โรงงานเกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น สาขา 3 (รวมผล) ร่วมกันสร้างโครงหลังคาให้โรงเรียนวัดท่าเจริญพรต เพื่อใช้เป็นโรงอาหารให้กับเด็กนักเรียน โดยมีท่านเจ้าคุณนิโรธรักขิต เจ้าอาวาสวัดท่าพระเจริญพรตเป็นผู้รับมอบ ณ วัดท่าพระเจริญพรต ต.บ้านมะเกลือ อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์