CSR Activities
17 May 2557
RP พัฒนาวัดท่าเจริญพรต

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2557 คุณเสน่ห์ คงแป้น ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงานเกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนลชูการ์ คอร์ปอเรชั่น สาขา 3 (รวมผล) นำทีมพนักงานมาทำความสะอาด และตกแต่งภูมิทัศน์วัดท่าเจริญพรต ในโครงการ "KTIS อาสาพัฒนาท้องถิ่น"ณ วัดท่าเจริญพรต ต.บ้านมะเกลือ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์