CSR Activities
22 May 2557
RP ถวายน้ามันให้วัดท่าพระเจริญพรต

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 คุณเสน่ห์ คงแป้น ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงานเกษตรไทยอินเตอร์ เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น สาขา 3 (รวมผล) เป็นตัวแทนโรงงานฯ ถวายน้ามันโซล่า จำนวน 200 ลิตร ให้กับเจ้าอาวาสวัดท่าพระเจริญพรต พร้อมด้วยนาทีมพนักงานแผนกไฟฟ้า มาช่วยเดินสายไฟ และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อเตรียมการจัดงานทาบุญไตรมงคล ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2557 ณ วัดท่าพระเจริญพรต ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์