CSR Activities
30 May 2557
RP สนับสนุนโครงการ "อาหารกลางวันเด็ก"

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 คณะกรรมการด้านภาพลักษณ์องค์กร โรงงานเกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น สาขา 3 (รวมผล) เป็นตัวแทนประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบิตการ - RP มอบเงินสนับสนุนโครงการ "อาหารกลางวันเด็ก" ให้กับ คุณวสันต์ เหมพิจิต (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ต.บ้านแก่ง เพื่อนาไปเป็นทุนอาหารกลางวันให้กับเด็กโรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง ณ โรงงานเกษตรไทยฯ สาขา3 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์