CSR Activities
06 June 2557
RP ปรับเปลี่ยนและซ่อมแซมระบบสูบน้ำ

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557 ทีมงานมวลชนสัมพันธ์ โรงงานเกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น สาขา 3 (รวมผล) นารถแบ็คโฮเข้าช่วยชาวบ้านเปลี่ยนท่อสูบน้ำและซ่อมแซมระบบสูบน้ำที่เกิดการชำรุดเพื่อให้ชาวเกษตรกรได้รับความสะดวกในการใช้น้ำเพื่อการเกษตรมากขึ้น ณ โรงสูบน้ำคลองยายหมอน ม.4 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์