CSR Activities
23 June 2557
RP มอบถุงยังชีพให้คนพิการ

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 คุณสเน่ห์ คงแป้น ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงานเกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น สาขา 3 (รวมผล) เป็นตัวแทนโรงงานฯ มอบถุงยังชีพให้แก่คนพิการ และผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของประชาชนในชุมชนบริเวณโดยรอบ ณ ชุมชนรอบโรงงานฯ ต.บ้านมะเกลือ อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์