CSR Activities
23 July 2557
TIS บริจาคเลือด

วันที่ 23 กรกฏาคม 2557 หัวหน้างาน และพนักงาน โรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ ร่วมบริจาคโลหิตให้กับเหล่ากาชาดเคลื่อนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเพิ่มปริมาณเลือดสำรองสำหรับแจกจ่ายไปช่วยเหลือยังโรงพยาบาลต่างๆ ณ โรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ ต.คุ้งตะเภา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์