CSR Activities
08 August 2557
RP มอบหนังสือให้โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ

วันที่ 8 สิงหาคม 2557 คุณเสน่ห์ คงแป้น ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น สาขา 3 (รวมผล) เป็นตัวแทนโรงงานฯ มอบหนังสือให้โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ เพื่อเป็นการปลูกต้นกล้าแห่งการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ โดยมี คุณรุ่ง อุดมศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน (ชำนาญการพิเศษ) เป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์