CSR Activities
09 August 2557
EPPCO จัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี

วันที่ 9 สิงหาคม 2557 คุณสมชาย สุวจิตตานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการโรงงานเอ็นไวรอนเม็นท์พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์ นำทีมผู้จัดการ และพนักงานโรงงานฯ จัดงานปลูกต้นไม้วันแม่แห่งชาติ ในโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี เนื่องวโรกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนพรรษา 82 พรรษา โดยมี ผู้นำชุมชน และชาวบ้านเข้าร่วมงานกันอย่างมากมาย ณ วัดรัตตวัน (หนองไม้แดง) ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์