CSR Activities
08 January 2559
KTIS-RP ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

วันที่ 8 มกราคม 2559 ทีมงานฝ่ายไร่และตัวแทนภาพลักษณ์องค์กร บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สาขา 3 (รวมผล) เป็นตัวแทนกลุ่ม KTIS ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559 พร้อมมอบของรางวัลสนับสนุนกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ อาทิ ไอศกรีม ขนม และอุปกรณ์การเรียนให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ ซึ่งภายในงานมีผู้ให้ความสนใจและเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ จ.นครสวรรค์