CSR Activities
08 January 2559
KTIS-RP สนับสนุนงานวันเด็กโรงเรียนวัดเขาดินใต้

วันที่ 8 มกราคม 2559 ทีมมวลชนสัมพันธ์ บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์ เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สาขา 3 (รวมผล) เป็นตัวแทนกลุ่ม KTIS ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กให้กับโรงเรียนวัดเขาดินใต้ เพื่อใช้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 โดยมีคณะอาจารย์โรงเรียนวัดเขาดินใต้และกลุ่มตัวแทนนักเรียนโรงเรียนวัดเขาดินใต้เป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนวัดเขาดินใต้ ต.หัวปลวก อ.เสาไห้ จ.สระบุรี