CSR Activities
08 January 2559
TIS จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

วันที่ 8 มกราคม 2559 บริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด หนึ่งในโรงงานน้ำตาลของกลุ่ม KTIS นำโดยคุณสุทัศน์ พิพัฒนชัยพงศ์ (ภาพบน-ขวาสุด) ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ-TIS พร้อมด้วยหัวหน้าแผนกบุคคล และทีมมวลชนสัมพันธ์ ร่วมกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จ.อุตรดิตถ์ โดยภายในงาน มีการเล่นเกมส์แจกของรางวัล ขนมและอาหาร ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจและเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก