CSR Activities
13 January 2559
TIS มอบเงินสนับสนุนปรับปรุงป้อมตำรวจ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่

วันที่ 13 มกราคม 2559 อ.สมศักดิ์ ท้วมเสน ผู้เชี่ยวชาญงานพัฒนา (ที่ 2 จากซ้าย) นายไวพจน์ ม่วงแป้น หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล (ที่ 3 จากซ้าย) และนายพงศ์ไชย เพ็ชรสวัสดิ์ หัวหน้าหน่วยส่งเสริมจังหวัดแพร่ (ที่ 5 จากซ้าย) เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนปรับปรุงป้อมตำรวจหน่วยบริการประชาชนตำบลแม่คำมี อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ ซึ่งเป็นเส้นทางหลักที่รถบรรทุกอ้อยผ่าน เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ขับขี่ โดยมีพันตำรวจโทพิรุณ วุฒศรี รองผู้กำกับการป้องกันและปราบปราม สถานีตำรวจภูธรหนองม่วงไข่(ที่ 4 จากซ้าย) เป็นผู้รับมอบ