CSR Activities
19 February 2559
กลุ่ม KTIS จับมือภาครัฐรณรงค์หยุดเผาพื้นที่การเกษตร

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ฝ่ายไร่กลุ่ม บมจ.เกษตรไทย อินเตอร์ เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น หรือกลุ่ม KTIS ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอสามเงา จ.ตาก จัดโครงการส่งเสริมการหยุดเผาพื้นที่การเกษตร ณ ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก เพื่อรณรงค์หยุดเผาพื้นที่การเกษตร และให้ความรู้ความเข้าใจถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พื้นที่การเกษตร และสุขภาพอนามัยของประชาชนในท้องที่ นอกจากนี้ยังให้ความรู้ในการจัดเตรียมพื้นที่สำหรับการเพาะปลูกอย่างถูกวิธีโดยไม่เผาพื้นที่การเกษตรอีกด้วย ในงานนี้มีเกษตรกรให้ความสนใจร่วมงานเป็นจำนวนมาก