CSR Activities
25 February 2559
KTIS เดินหน้าโครงการบ-ว-ร+โรงงานน้ำตาล ณ วัดหนองกรวด จ.นครสวรรค์

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับคุณรัชชาพงษ์ ด้วงสั้น กำนันตำบลหัวหวาย และชาวไร่ประจำอุทยานการเรียนรู้บ้านหนองกรวด เข้าพบอาจารย์รบ เจ้าอาวาสวัดหนองกรวด ต.หัวหวาย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ เพื่อเดินหน้า โครงการบ-ว-ร+โรงงานน้ำตาล ซึ่งเป็นโครงการปลูกอ้อยในพื้นที่บริเวณหมู่บ้าน วัด และโรงเรียน ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2556 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักศึกษา,คนในชุมชน และประชาชนโดยทั่วไป ได้ศึกษาและเรียนรู้การปลูกอ้อยอย่างถูกวิธี โดยรายได้จากการทำไร่อ้อยจะนำมาสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายให้กับวัดในการบูรณะพระพุทธศาสนา รวมถึงเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนด้วย