CSR Activities
13 September 2560
EPPCO สนับสนุนการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนหนองโพพิทยา

บริษัท เอ็นไวรอนเม็นท์ พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด (EPPCO) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเยื่อกระดาษฟอกขาวจากชานอ้อย และบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมจากจากชานอ้อย 100% หนึ่งในบริษัทของกลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KTIS ร่วมกับผู้นำชุมชนร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนหนองโพพิทยา "หนองโพเกมส์'60" โดยมี ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (คนที่ 9 จากซ้าย) เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันกีฬาแก่ผู้อำนวยการโรงเรียน ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนหนองโพพิทยา อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ทั้งนี้กลุ่ม KTIS ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในชุมชน และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงงาน โรงเรียน และชุมชนโดยรอบ