CSR Activities
09 April 2562
TIS และ TEP ร่วมทำความสะอาดถนนหลังฤดูการผลิตอ้อยปี 2561/62

วันที่ 9 เมษายน 2562 นำโดย คุณสุทัศน์ พิพัฒนชัยพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ คุณสินชัย วชิรโสภาไพฑูรย์ ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน TIS คุณดิเรก จินาพันธ์ ผู้จัดการโรงงาน TEP และคุณลาวัลย์ จันทร์อุดม ผู้จัดการส่วนสำนักงานฝ่ายไร่ พร้อมด้วยพนักงานบริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด (TIS) และบริษัท ไทยเอกลักษณ์ไบโอเพาเวอร์ จำกัด (TEP) ซึ่งเป็นโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าในกลุ่ม KTIS ได้ร่วมกันล้างทำความสะอาดถนน (Big Cleaning Day) หลังฤดูการผลิตอ้อยปี 2561/62 ตั้งแต่หมู่บ้านหมู่ที่ 8 จนถึงสามแยกบ้านหนองบัว อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ เพื่อคืนความสะอาดและสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้สัญจรไปมา อีกทั้งยังเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของ จ.อุตรดิตถ์ อีกด้วย