CSR Activities
10 April 2562
KTIS จับมือสมาคมชาวไร่อ้อยเขต 11 นครสวรรค์ทำกิจกรรม Big Cleaning Day

วันที่ 10 เมษายน 2562 คุณสุพจน์ จันตรี ผู้ช่วยผู้จัดการสายปฏิบัติการ นำทีมพนักงานฝ่ายไร่ บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือกลุ่ม KTIS ร่วมกับสมาคมชาวไร่อ้อยเขต 11 นครสวรรค์ หน่วยงานภาครัฐ และประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมโครงการ "ทำดีด้วยหัวใจ" ด้วยการทำความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองตาคลี (Big Cleaning Day) และมีคุณอมร บริรักษ์เลิศ นายอำเภอตาคลี เป็นประธานเปิดพิธีและปล่อยขบวนแถวในการทำความสะอาดถนนสายพหลโยธินในเขตเทศบาลตาคลี ซึ่งเส้นทางนี้เป็นเส้นทางหลักสายหนึ่งที่เกษตรกรชาวไร่อ้อยนำอ้อยส่งเข้าโรงงาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจึงได้ร่วมกันล้างทำความสะอาดถนนหลังฤดูการผลิตอ้อยปี 2561/62 เพื่อคืนเส้นทางที่สะอาดและปลอดภัยให้กับผู้สัญจรไปมา อีกทั้งยังเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของอ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ อีกด้วย