CSR Activities
29 June 2562
KTIS ร่วมมือร่วมใจสร้างป่า ปลูกต้นไม้ประจำไตรมาส ประจำปี 2562

วันที่ 29 มิถุนายน 2562 บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือกลุ่ม KTIS นำโดย คุณสมชาย สุวจิตตานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจอ้อยและน้ำตาล คุณวาริณ ศุภกิจไพศาล ผู้จัดการโรงงาน พร้อมผู้บริหารและพนักงานร่วมกันปลูกต้นไม้ตามโครงการ “KTIS ร่วมมือร่วมใจสร้างป่า ปลูกต้นไม้ประจำไตรมาส ประจำปี 2562” ณ บริเวณโกดัง B บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ โดยกลุ่ม KTIS ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม “KTIS รักษ์โลก โลกน่ายล ชุมชนน่าอยู่” ให้แก่พนักงาน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้พนักงานได้ทำกิจกรรมร่วมกันอีกด้วย