CSR Activities
22 October 2562
กลุ่ม KTIS ถวายน้ำตาลทรายและภาชนะจากเยื่อชานอ้อยแก่วัดวาปีรัตนาราม

วันที่ 22 ตุลาคม 2562 กลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์ชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KTIS นำโดยคุณอรุณศรี อนุลิขิตกุล รองผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน KTIS/รักษาการหัวหน้าคณะทีมงานมวลชนสัมพันธ์กลุ่ม KTIS (หนองโพ) พร้อมด้วยคุณสาธิต ม่วงสิงห์ หัวหน้าแผนกบุคคลและมวลชน EPPCO คุณคมศร ภูฆัง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบุคคลและมวลชนสัมพันธ์ KTBE และคุณศุภางค์ พนธารา ผู้จัดการส่วนสำนักงานและสนับสนุนโครงการบริษัท จีจีซี เคทิส ไบโออินดัสเตรียล จำกัด (GKBI) เป็นตัวแทนกลุ่ม KTIS ถวายน้ำตาลทรายขาวและภาชนะบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมจากเยื่อชานอ้อยให้กับวัดวาปีรัตนาราม อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ เพื่อใช้ในการจัดงานทอดกฐิน โดยมีเจ้าอาวาสวัดวาปีรัตนาราม เป็นผู้รับมอบ