CSR Activities
07 September 2562
KTBP จัดโครงการธรรมาภิบาลเพื่อสิ่งแวดล้อมประจำปี 2562

วันที่ 7 กันยายน 2562 บริษัท เกษตรไทยไบโอเพาเวอร์ จำกัด (KTBP) ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าชีวมวลของกลุ่ม KTIS นำโดยคุณสมชาย สุวจิตตานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจอ้อยและน้ำตาล คุณวาริณ ศุภกิจไพศาล ผู้จัดการโรงงาน KTIS และคุณอรรณพ กีรติจรัส ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน KTIS & KTBP พร้อมพนักงาน จัดกิจกรรมโครงการธรรมาภิบาลเพื่อสิ่งแวดล้อมประจำปี 2562 ณ KTIS Complex ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ โดยมีผู้นำชุมชน และชาวบ้านตำบลหนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ อาทิ เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าชีวมวล มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนต่างๆ ในตำบลหนองโพ และร่วมปล่อยปลาสู่บ่อน้ำที่บำบัดแล้ว อย่างคับคั่ง ทั้งนี้ กลุ่ม KTIS ได้จัดกิจกรรมโครงการธรรมาภิบาลเพื่อสิ่งแวดล้อมเป็นประจำทุกปี ด้วยตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ความโปร่งใสด้านการจัดการมลภาวะอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และสามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนความร่วมมือกันระหว่างชุมชนกับสถานประกอบการเพื่อให้โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี