CSR Activities
19 September 2562
กลุ่ม KTIS มอบเงินสนับสนุนการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก

วันที่ 19 กันยายน 2562 กลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KTIS นำโดยคุณอรุณศรี อนุลิขิตกุล รองผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน KTIS/รักษาการหัวหน้าคณะทีมงานมวลชนสัมพันธ์กลุ่ม KTIS (หนองโพ) และคุณคมศร ภูฆัง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกมวลชนสัมพันธ์ KTBE เป็นตัวแทนกลุ่ม KTIS มอบเงินสมทบทุนการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกแก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโพ โดยมีคุณณรงค์ ภักดีสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนวัดหนองโพนิวาสานุสรณ์ ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์