CSR Activities
31 March 2563
กลุ่ม KTIS มอบแอลกอฮอล์ให้สรรพากร จ.นครสวรรค์

วันที่ 31 มีนาคม 2563 กลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KTIS นำโดยทันตแพทย์สุพจน์ หวังปรีดาเลิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ KTIS 3 (ที่ 3 จากขวา) คุณสุวรรณน้อย ชัยแสงแก้ว ผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน KTIS และคุณศุภางค์ พนธารา ผู้จัดการส่วนสำนักงานและสนับสนุนโครงการบริษัท จีจีซี เคทิส ไบโออินดัสเตรียล จำกัด (GKBI) ร่วมมอบแอลกอฮอล์ซึ่งผลิตโดย บริษัท เคทิส ไบโอเอทานอล จำกัด (KTBE) ให้แก่สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)