CSR Activities
14 April 2563
กลุ่ม KTIS (หนองโพ) ร่วมต้านภัยโควิด-19 มอบแอลกอฮอล์ให้ สนง.ที่ดินฯ สาขาตาคลี

วันที่ 14 เมษายน 2563 กลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์ชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KTIS นำโดยคุณศุภางค์ พนธารา ผู้จัดการส่วนสำนักงานและสนับสนุนโครงการบริษัท จีจีซี เคทิส ไบโออินดัสเตรียล จำกัด (GKBI) (ที่ 3 จากซ้าย) พร้อมทีมงานเป็นตัวแทนกลุ่ม KTIS มอบแอลกอฮอล์ ซึ่งผลิตโดยบริษัท เคทิส ไบโอเอทานอล จำกัด (KTBE) ให้กับสำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ สาขาตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) โดยมีเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับมอบ