CSR Activities
16 April 2563
TIS มอบแอลกอฮอล์ต้านภัยโควิด-19 ให้สรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์

วันที่ 16 เมษายน 2563 บริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด หรือ TIS ซึ่งเป็นโรงงานผลิตน้ำตาลทรายของกลุ่ม KTIS นำโดยคุณสุทัศน์ พิพัฒนชัยพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและผู้จัดการโรงงาน (ขวาสุด) คุณรงรอง พนธารา ผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน (ที่ 3 จากขวา) และคุณลาวัลย์ จันทร์อุดม ผู้จัดการส่วนสำนักงานฝ่ายไร่ (ที่ 4 จากขวา) มอบแอลกอฮอล์ซึ่งผลิตโดยบริษัท เคทิส ไบโอเอทานอล จำกัด (KTBE) ให้กับสำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์ เพื่อนำไปกระจายให้กับสำนักงานสรรพากรพื้นที่ในจังหวัดอุตรดิตถ์อีก 9 สาขา เพื่อใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยมีคุณสุภาภรณ์ ชำนาญช่าง สรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์ (ที่ 2 จากซ้าย) เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์