CSR Activities
17 April 2563
กลุ่ม KTIS มอบแอลกอฮอล์สนับสนุนโครงการ “อาสาร่วมใจ FIGHT COVID”

วันที่ 17 เมษายน 2563 อาจารย์ศิริรักษ์ ศิริวิริยะกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา (กลาง) เป็นตัวแทนกลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KTIS มอบแอลกอฮอล์ จำนวน 400 ลิตรเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนให้แก่สภากาชาดไทย ตามโครงการ “อาสาร่วมใจ FIGHT COVID” ซึ่งจัดร่วมกับมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ณ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

โดยโครงการ “อาสาร่วมใจ FIGHT COVID” นั้น ทางสภากาชาดไทยและมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อจัดหาเครื่องป้องกันการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ จึงได้จัดสรรแอลกอฮอล์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่โรงพยาบาลอ่างทองและโรงพยาบาลในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)