CSR Activities
20 April 2563
กลุ่ม KTIS (หนองโพ) ร่วมต้านภัยโควิด-19 มอบแอลกอฮอล์ให้กับวัดห้วยดุก

วันที่ 20 เมษายน 2563 กลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KTIS นำโดยคุณอรุณศรี อนุลิขิตกุล รองผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน KTIS/รักษาการหัวหน้าคณะทีมงานมวลชนสัมพันธ์กลุ่ม KTIS (หนองโพ) (ขวาสุด) พร้อมด้วยคุณคมศร ภูฆัง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบุคคลและมวลชนสัมพันธ์ KTBE (ที่ 3 จากขวา) และคุณศุภางค์ พนธารา ผู้จัดการส่วนสำนักงานและสนับสนุนโครงการบริษัท จีจีซี เคทิส ไบโออินดัสเตรียล จำกัด (GKBI) (ที่ 2 จากขวา) เป็นตัวแทนกลุ่ม KTIS มอบแอลกอฮอล์ 70% ซึ่งผลิตโดยบริษัท เคทิส ไบโอเอทานอล จำกัด (KTBE) ให้กับวัดห้วยดุก เพื่อใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยมีเจ้าอาวาสวัดห้วยดุก (ที่ 3 จากซ้าย) คุณณรงค์ ดำรงค์รักษ์ ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอตาคลี และคุณนเรศ ดำรงค์รักษ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านห้วยดุกเป็นผู้รับมอบ ณ วัดห้วยดุก ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์