CSR Activities
20 April 2563
กลุ่ม KTIS (หนองโพ) ร่วมต้านภัยโควิด-19 มอบแอลกอฮอล์ให้กับ รพ.สต.และ ชมรม อสม.บ้านห้วยดุก

วันที่ 20 เมษายน 2563 กลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KTIS นำโดยคุณอรุณศรี อนุลิขิตกุล รองผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน KTIS/รักษาการหัวหน้าคณะทีมงานมวลชนสัมพันธ์กลุ่ม KTIS (หนองโพ) (ที่ 3 จากขวา) พร้อมด้วยคุณคมศร ภูฆัง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบุคคลและมวลชนสัมพันธ์ KTBE (ขวาสุด) และคุณศุภางค์ พนธารา ผู้จัดการส่วนสำนักงานและสนับสนุนโครงการบริษัท จีจีซี เคทิส ไบโออินดัสเตรียล จำกัด (GKBI) (ที่ 2 จากขวา) เป็นตัวแทนกลุ่ม KTIS มอบแอลกอฮอล์ 70% ซึ่งผลิตโดยบริษัท เคทิส ไบโอเอทานอล จำกัด (KTBE) ให้กับชมรม อสม. และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยดุก เพื่อใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยมีเจ้าหน้าที่จากชมรม อสม. และรพ.สต.บ้านห้วยดุก เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยดุก ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์