CSR Activities
21 April 2563
กลุ่ม KTIS (หนองโพ) มอบแอลกอฮอล์ต้านภัยโควิด-19 ให้แก่ อบต.หนองพิกุล

วันที่ 21 เมษายน 2563 กลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KTIS นำโดยคุณอรุณศรี อนุลิขิตกุล รองผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน KTIS/รักษาการหัวหน้าคณะทีมงานมวลชนสัมพันธ์กลุ่ม KTIS (หนองโพ) พร้อมด้วยคุณคมศร ภูฆัง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบุคคลและมวลชนสัมพันธ์ KTBE และคุณศุภางค์ พนธารา ผู้จัดการส่วนสำนักงานและสนับสนุนโครงการบริษัท จีจีซี เคทิส ไบโออินดัสเตรียล จำกัด (GKBI) เป็นตัวแทนกลุ่ม KTIS มอบแอลกอฮอล์ 70% ซึ่งผลิตโดยบริษัท เคทิส ไบโอเอทานอล จำกัด (KTBE) ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพิกุลเพื่อใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยมีคุณกัณฑุ์ฐิษา ซ่าอิน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพิกุลเป็นผู้รับมอบ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพิกุล อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์