CSR Activities
22 April 2563
กลุ่ม KTIS (หนองโพ) ร่วมต้านภัยโควิด-19 มอบแอลกอฮอล์ให้สำนักงานสาธารณสุข อ.มโนรมย์

วันที่ 22 เมษายน 2563 กลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KTIS นำโดยคุณอรุณศรี อนุลิขิตกุล รองผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน KTIS/รักษาการหัวหน้าคณะทีมงานมวลชนสัมพันธ์กลุ่ม KTIS (หนองโพ) (ที่ 2 จากขวา) พร้อมด้วยคุณสาธิต ม่วงสิงห์ หัวหน้าแผนกบุคคลและมวลชน EPPCO (ซ้ายสุด)คุณคมศร ภูฆัง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบุคคลและมวลชนสัมพันธ์ KTBE (ขวาสุด) และคุณศุภางค์ พนธารา ผู้จัดการส่วนสำนักงานและสนับสนุนโครงการบริษัท จีจีซี เคทิส ไบโออินดัสเตรียล จำกัด (GKBI) (กลาง) เป็นตัวแทนกลุ่ม KTIS มอบแอลกอฮอล์ 70% ซึ่งผลิตโดยบริษัท เคทิส ไบโอเอทานอล จำกัด (KTBE) ให้กับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอมโนรมย์ เพื่อใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข (ที่ 2 จากซ้าย) เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมโนรมย์ ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท