CSR Activities
8 May 2563
TIS ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 มอบแอลกอฮอล์ให้ รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 บริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด หรือ TIS นำโดยคุณสุทัศน์ พิพัฒนชัยพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ คุณสินชัย วชิรโสภาไพฑูรย์ ผู้จัดการโรงงานและผู้จัดการฝ่ายไร่ คุณรงรอง พนธารา ผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน คุณลาวัลย์ จันทร์อุดม ผู้จัดการส่วนสำนักงานฝ่ายไร่ และทีมงานมอบแอลกอฮอล์ ซึ่งผลิตโดยบริษัท เคทิส ไบโอเอทานอล จำกัด (KTBE) ให้กับโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ต.ท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยมีพันโทสรารักษ์ ชูสกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหักเป็นผู้รับมอบ