CSR Activities
09 June 2563
EPPCO ปรับปรุงและทาสีเครื่องเล่นเด็ก รร.บ้านหนองไม้แดง

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 บริษัท เอ็นไวรอนเม็นท์พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด หรือ EPPCO นำโดยคุณทองใบ ไพนรินทร์ ผู้จัดการโรงงาน คุณสาธิต ม่วงสิงห์ หัวหน้าแผนกบุคคลและมวลชน พร้อมพนักงานร่วมกันปรับปรุงและทาสีเครื่องเล่นเด็กของโรงเรียนบ้านหนองไม้แดง ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ เพื่อเตรียมพร้อมรับการเปิดภาคเรียนปี 2563 โดยมีคุณสมพงษ์ นิยมลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไม้แดง และคณะครูร่วมให้การต้อนรับและถ่ายภาพร่วมกัน