CSR Activities
22 June 2563
กลุ่ม KTIS จัดกิจกรรม Big Cleaning Day (โครงการจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนและวัด)

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KTIS ร่วมกับบริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด (EPPCO) บริษัท เคทิส ไบโอเอทานอล จำกัด (KTBE) บริษัท เคทิส ปุ๋ยชีวภาพ จำกัด (KTBF) บริษัท เคทิส วิจัยและพัฒนา จำกัด (KTRD) และบริษัท จีจีซี เคทิส ไบโออินดัสเตรียล จำกัด (GKBI) จัดกิจกรรม Big Cleaning Day โครงการจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนและวัด โดยกลุ่ม KTIS โดยมี ดร. สายศิริ ศิริวิริยะกุล ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร (IRCC) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยคุณปริญญ์ ศิริวิริยะกุล ผู้จัดการโรงงาน KTIS คุณทองใบ ไพนรินทร์ ผู้จัดการโรงงาน EPPCO คุณอิทธินพ ไชยขันธ์ รองผู้จัดการโรงงาน KTBF คุณสุวรรณน้อย ชัยแสงแก้ว ผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน KTIS คุณศุภางค์ พนธารา ผู้จัดการส่วนสำนักงานและสนับสนุนโครงการ GKBI และพนักงานร่วมกันทำความสะอาดและฉีดพ่นแอลกอฮอล์ KNAS เพื่อฆ่าเชื้อโรคตามห้องเรียน อาคารเรียน และสถานที่ต่างๆ ภายในโรงเรียน เตรียมพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 หลังรัฐบาลประกาศคลายล็อกดาวน์จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) พร้อมทั้งได้มอบแอลกอฮอล์ KNAS ซึ่งผลิตโดย บริษัท เคทิส ไบโอเอทานอล จำกัด (KTBE) ให้แก่โรงเรียนวัดหนองโพ (นิวาสานุสรณ์) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ โดยมีคุณประสิทธิ์ ปานพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองโพ (นิวาสานุสรณ์) คณะครูและนักเรียนเป็นผู้รับมอบ