CSR Activities
25 June 2563
TIS และ TEP จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 บริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด (TIS) และบริษัท ไทยเอกลักษณ์เพาเวอร์ จำกัด (TEP) ซึ่งเป็นโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าในกลุ่ม KTIS จัดโครงการ “จิตอาสาพัฒนาชุมชน โลกน่ายล ชุมชนน่าอยู่ เอกลักษณ์มั่นคง ชาวไร่อ้อยมั่งคั่ง” นำโดยคุณสินชัย วชิรโสภาไพฑูรย์ ผู้จัดการโรงงาน TIS คุณภานุวัฒน์ ค้ำชู ผู้จัดการฝ่ายไร่ TIS คุณลาวัลย์ จันทร์อุดม รักษาการผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน/ประธานงานภาพลักษณ์ TIS พร้อมด้วยพนักงาน TIS และ TEP คุณกานต์พิชชา เรือนคำ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคุ้งตะเภา คณะครูและนักเรียน ร่วมกันทำความสะอาดโรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น ต.คุ้งตะเภา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมรับเปิดเทอมของเด็กนักเรียน หลังรัฐบาลประกาศผ่อนปรนและอนุญาตให้โรงเรียนและสถานศึกษาต่างๆ กลับมาเปิดทำการได้ตามปกติในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563