CSR Activities
30 June 2563
กลุ่ม KTIS จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนและวัดวาปีรัตนาราม

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KTIS และบริษัท จีจีซี เคทิส ไบโออินดัสเตรียล จำกัด หรือ GKBI นำโดยคุณปริญญ์ ศิริวิริยะกุล ผู้จัดการโรงงาน KTIS คุณทองใบ ไพนรินทร์ ผู้จัดการ EPPCO คุณอิทธินพ ไชยขันธ์ รองผู้จัดการโรงงาน KTBF คุณสุวรรณน้อย ชัยแสงแก้ว ผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน KTIS คุณศุภางค์ พนธารา ผู้จัดการส่วนสำนักงานและสนับสนุนโครงการ GKBI พร้อมด้วยทีมงานมวลชนสัมพันธ์กลุ่ม KTIS (หนองโพ) พนักงาน คณะครูและนักเรียน ร่วมกันทำความสะอาดและฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคตามห้องเรียนและอาคารต่างๆ ของโรงเรียนวัดวาปีรัตนาราม เพื่อเตรียมความพร้อมรับการเปิดเทอม หลังจากที่รัฐบาลได้ประกาศเลื่อนเปิดภาคการศึกษาปี 2563 มาเป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

นอกจากนี้กลุ่ม KTIS ยังได้ร่วมแรงร่วมใจทำความสะอาดและฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคภายในศาลาการเปรียญของวัดวาปีรัตนาราม เพื่อความสะอาด มีสุขอนามัยที่ดี และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ให้แก่พระและประชาชนที่เข้ามาทำบุญภายในวัด อีกทั้งได้มอบแอลกอฮอล์ KNAS ให้แก่โรงเรียนวัดวาปีรัตนารามและวัดวาปีรัตนาราม โดยมีเจ้าอาวาสวัดวาปีรัตนาราม คณะครูและนักเรียนเป็นผู้รับมอบ ณ ศาลาการเปรียญวัดวาปีรัตนาราม ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์