CSR Activities
04 July 2563
กลุ่ม KTIS จิตอาสาทำความสะอาดวัดดงขวางรับวันเข้าพรรษา

วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 กลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KTIS โดยคุณอิทธินพ ไชยขันธ์ รองผู้จัดการโรงงาน KTBF คุณสราวุฒิ เข็มวงษ์ หัวหน้าแผนกบุคคล KTIS คุณคมศร ภูฆัง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบุคคลและมวลชนสัมพันธ์ KTBE พร้อมพนักงานกลุ่ม KTIS (หนองโพ) ร่วมกันทำความสะอาดและฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคภายในศาลาการเปรียญและอาคารต่างๆ ของวัดดงขวาง ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ตามกิจกรรม Big Cleaning Day (โครงการพัฒนาโรงเรียนและวัด โดยกลุ่ม KTIS) เตรียมความพร้อมสำหรับการบุญเนื่องในวันเข้าพรรษา พร้อมทั้งมอบแอลกอฮอล์ KNAS เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19