CSR Activities
04 July 2563
กลุ่ม KTIS ทำความสะอาดวัดสอนจันทร์ รับวันเข้าพรรษา

วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 กลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KTIS นำโดยคุณปริญญ์ ศิริวิริยะกุล ผู้จัดการโรงงาน KTIS คุณสุวรรณน้อย ชัยแสงแก้ว ผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน KTIS พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานกลุ่ม KTIS (หนองโพ) ร่วมกันทำความสะอาดและฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคศาลาการเปรียญ และอาคารต่างๆ ของวันสอนจันทร์ ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ตามกิจกรรม Big Cleaning Day (โครงการจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนและวัด โดยกลุ่ม KTIS) พร้อมทั้งมอบแอลกอฮอล์ KNAS เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19