CSR Activities
09 July 2563
กลุ่ม KTIS (หนองโพ) มอบแอลกอฮอล์ร่วมป้องกันโควิดให้กับ รร.บ้านสายน้ำทิพย์

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 คุณสาธิต ม่วงสิงห์ หัวหน้าแผนกบุคคลและมวลชน EPPCO (ที่ 5 จากซ้าย) คุณคมศร ภูฆัง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบุคคลและมวลชนสัมพันธ์ KTBE (ที่ 5 จากขวา) และทีมงานมวลชนสัมพันธ์เป็นตัวแทนกลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KTIS มอบแอลกอฮอล์ KNAS ให้กับโรงเรียนบ้านสายน้ำทิพย์ ต.หัวหวาย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยมีคุณนรีกัลยา ภักดีนเรศ ผู้อำนวยการโรงเรียน (ที่ 3 จากขวา) และคณะครูเป็นผู้รับมอบ