CSR Activities
17 July 2563
กลุ่ม KTIS ร่วมใจป้องกันโควิด-19 มอบแอลกอฮอล์ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและวัดเขาบ่อพลับ

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 กลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KTIS นำโดยคุณสาธิต ม่วงสิงห์ หัวหน้าแผนกบุคคลและมวลชน EPPCO (ซ้ายสุด) และคุณคมศร ภูฆัง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบุคคลและมวลชนสัมพันธ์ KTBE (ขวาสุด) มอบแอลกอฮอล์ KNAS ให้กับและวัดเขาบ่อพลับ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยมีรองเจ้าอาวาสวัดเขาบ่อพลับและคณะครูจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาบ่อพลับเป็นผู้รับมอบ