CSR Activities
22 July 2563
KTIS 3 มอบเงินสนับสนุนกิจกรรม 114 ปีตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง เสด็จประพาสต้นดินแดนประวัติศาสตร์บ้านเขาดิน

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 คุณชูสิทธิ์ เชาว์พานิช ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายไร่ (ซ้าย) พร้อมทีมงานมวลชนสัมพันธ์ บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สาขา 3 หรือ KTIS 3 เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบเงินสนับสนุนการจัดงาน 114 ปีตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง เสด็จประพาสต้นดินแดนประวัติศาสตร์บ้านเขาดินให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ โดยมีคุณภัทร์ปรียา วารีสุขไพศาล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน (ขวา) เป็นผู้รับมอบ โดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ 26-30 สิงหาคม 2563 ณ วัดเขาดินใต้ อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์