CSR Activities
24 July 2563
กลุ่ม KTIS (หนองโพ) ร่วมป้องกันโควิด-19 มอบแอลกอฮอล์ให้ รร.ตาคลีประชาสรรค์

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 กลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KTIS นำโดยคุณสาธิต ม่วงสิงห์ หัวหน้าแผนกบุคคลและมวลชน EPPCO (ที่ 2 จากขวา) และคุณคมศร ภูฆัง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบุคคลและมวลชนสัมพันธ์ KTBE (ที่ 3 จากขวา) มอบแอลกอฮอล์ KNAS ให้แก่โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ เพื่อใช้สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยมีคุณจงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียน (กลาง) และคณะครูเป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์